Hemerocallis – OBS!! 50% OPHØRSUDSALG

Både det danske og latinske slægtsnavn sigter til at de enkelte blomster oftest kun er i flor en enkelt dag.

Botanikerne arbejder til stadighed med at fastlægge navngvningen inden for slægten. For ikke-botanikere vil det under alle omstændigheder altid være svært af overskue systematikken, for der er hundredvis af kulturformer og arter man kan møde i dyrkning. De fleste af de dyrkede dagliljer henregnes ikke direkte til nogle af de oprindelige arter, men opfattes blot som ikke nærmere bestemte hybrider heraf. Hybrid-dagliljerne er navngivet som Hemerocallis efterfulgt af sortsnavnet.

Staudehaven i december – OBS!! 50% OPHØRSUDSALG

Dæk den bare jordOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ingen steder i haven har jorden godt af at ligge bar og ubeskyttet i vinterens løb.Bar jord mellem stauderne beskyttes mod erosion, for eksempel med blade, der er revet sammen fra græsplænen.

Kompostmateriale fra kommunernes affaldspladser er udmærket til at lægge ud oven på jorden mellem planterne.

Nogle tørketålende stauder kan med held dyrkes i krukker. Hvis krukkerne ikke er frostsikre, må de tømmes eller stilles et frostfrit sted.

Staudehaven i november – OBS!! 50% OPHØRSUDSALG

VinterbeskyttelseOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det kan være nødvendigt at beskytte nogle stauder ekstra godt mod hård frost i vinteren med løvblade, granris eller lignende.Ofte er det dog specielt vinterfugtigheden, der vil genere planter i staudehaven.

Kleopatras nål, mammutblad, raketblomst, skærmlilje, inkalilje, skabiose, penstemon, iris, solbrud, valmuesøster og pampasgræs er nogle af de stauder, der skal beskyttes mod hård frost og/eller vintervæde med en eller anden form for dækning.