Staudehaven i august – OBS!! 50% OPHØRSUDSALG

Forberedelser til nyt staudebedOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Har du planer om at etablere nyt staudebed eller omlægge gamle, kan du passende starte forberedelserne nu, hvis ikke før.Havebesøg og læsning af bøger om stauder kan give inspiration til plantevalg og viden om de enkelte arters pleje.

Jorden forberedes ved grundig og dyb gennemgravning med greb for at løsne og fjerne rødder af flerårigt ukrudt.

Comments are closed.